info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ mới nhất về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

“Hồ sơ mới nhất về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư” : Giấy chứng nhận đầu tư là loại giấy phép để nhà đầu tư nước ngoài có thể được phép tiến hành các hoạt động đầu tư ở Việt Nam. Đây cũng là tiền đề để nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”, sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư. Dẫn đến nhà đầu tư cần điều chỉnh để có thể thích ứng với thay đổi, có thể “chèo lái con thuyền” đến “bờ” thành công. Do tính chất đặc thù, nên hoạt động đầu tư luôn được kiểm soát một cách chặt chẽ. Mọi hoạt động liên quan đến dự án đầu tư đều cần được quản lý giám sát bởi cơ quan quản lý nhà nước.

Chính vì vậy, khi nhà đầu tư nước ngoài quyết định điều chỉnh dự án đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi sự điều chỉnh đó dẫn đến các nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi.

Hồ sơ mới nhất về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định tại điều 39 Luật đầu tư 2014, các nội dung được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm: Mã số dự án đầu tư;  Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; Tên dự án đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Vốn đầu tư của dự án; Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Thời hạn hoạt động của dự án; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có); Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Nhà đầu tư khi thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ban đầu thì cần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để nội dung ghi nhận trên giấy phép phản ánh đúng tình hình hoạt động thực tiễn.

Nhà đầu tư có thể tìm thấy Hồ sơ mới nhất về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại bài viết này.

Công ty Luật Minh Anh với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn về đầu tư sẽ cung cấp thông tin giúp nhà đầu tư có thể hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết phải thực hiện khi thay đổi nội dung dự án đầu tư so với dự án ban đầu.

Điều chỉnh dự án đầu tư là quyền của nhà đầu tư, điều này được ghi nhận ở việc nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư thực hiện quyền của mình trong phạm vi khuôn khổ pháp luật cho phép, do đó, nhà đầu tư cần phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại điều 40 Luật đầu tư 2014.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
  • Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép đầu tư;
  • Quyết định và bản sao quyết định điều chỉnh của chủ thể có thẩm quyền quyết định các vấn đề của doanh nghiệp tương ứng với mô hình tổ chức và loại hình của doanh nghiệp;

Đối với các dự án thuộc diện cần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có),thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành xem xét giải quyết hồ sơ, quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Nếu quyết định không điều chỉnh thì cần trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Cơ quan giải quyết hồ sơ:

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc về ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,khu công nghệ cao hoặc sở kế hoạch đầu tư.

Phân công thẩm quyền trong từng trường hợp cụ thể đã được quy định cụ thể tại điều 38 Luật đầu tư 2014.