info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng ký mỹ phẩm

Hồ sơ đăng ký mỹ phẩm – Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực công bố mỹ phẩm,gồm có công bố mỹ phẩm nội địa và công bố mỹ phẩm nhập khẩu.Hiện nay chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ và làm Hồ sơ đăng ký mỹ phẩm trên hầu hết các tỉnh thành, Các công việc mà chúng tôi tiến hành bao gồm;

Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Các bước tiến hành khi làm hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm.

I/ Tư vấn cho khách hàng:

1. Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký mỹ phẩm.

2. Tư vấn thủ tục Đăng ký  mỹ phẩm.

3. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Đăng ký mỹ phẩm.

4. Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

II/ Chuẩn bị hồ sơ.

1. Hồ sơ đăng ký mỹ phẩm trong nước bao gồm những tài liệu sau đây:

– Đơn đăng ký  mỹ phẩm.

– Giấy phép lưu hành sản phẩm được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước nơi mà sản phẩm được bán ra trên thị trường, có nêu rõ nước sản xuất.

– Giấy phép hoạt động của nhà máy sản xuất có xác nhận đáp ứng các yêu cầu vệ sinh, an toàn và chất lượng hoặc Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại nước sản xuất.

– Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký mỹ phẩm.

Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí.

Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.

Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử (nêu rõ mức tiêu chuẩn, cách thức tiến hành).

Phiếu kiểm nghiệm gốc của đơn vị sản xuất hoặc Phiếu kiểm nghiệm của Phòng kiểm nghiệm được công nhận thực hành tốt kiểm nghiệm (GLP).

Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có).

Tài liệu nghiên cứu độ ổn định.

Cam kết của đơn vị sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố.

Mẫu nhãn.

Mẫu sản phẩm: 03 đơn vị đóng gói.

2. Hồ sơ cấp lại số đăng ký  mỹ phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam gồm các nội dung sau:

– Đơn đề nghị cấp lại số đăng ký  mỹ phẩm.

– Bản chính Giấy phép lưu hành đã được  Cục quản lý dược  Việt Nam cấp.

– Mẫu nhãn.

– Mẫu sản phẩm: 03 đơn vị đóng gói nhỏ nhất.

– Báo cáo quá trình lưu hành sản phẩm.

III/ Quy trình thực hiện.

1.  Đại diện lên Cục quản lý dược, Bộ y tế để nộp hồ sơ đăng ký phẩm cho khách hàng.

2.  Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của  Cục quản lý dược, Bộ y tế , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

3.  Đại diện nhận giấy phép lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng.

4.  Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)