info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Công ty Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam, để khách hàng có thể hiểu hơn về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả như sau:
Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

  1. 02 bản tác phẩm hoàn thiện;
  2. 02 bản CMND/hộ chiếu của Chủ sở hữu tác phẩm nếu chủ sở hữu là cá nhân hoặc 02 bản Đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập nếu chủ sở hữu là tổ chức, pháp nhân;
  3. 02 Bản CMND/hộ chiếu của các tác giả trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm;
  4. 02 địa chứa phần mềm nếu tác phẩm là phền mềm máy tính;
  5. Cam kết của các tác giả đối với tác phẩm mình sáng tạo ra;
  6. Quyết định giao việc của Chủ sở hữu cho các tác giả thực hiện việc sáng tác ra tác phẩm;
  7. Giấy đề nghị đăng ký bản quyền tác giả;
  8. Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền cho bên Công ty Minh Anh thực hiện công việc;
  9. Một số giấy tờ pháp lý có liên quan khác tùy vào loại hình tác phẩm muốn đăng ký./.

II. Thẩm quyền giải quyến hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.
Cục bản quyền tác giả.
III. Thời hạn giải quyến hồ sơ.
15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ.