info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Việt Nam những năm gần đây đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực vào thể giới, đặc biệt là việc đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Các thủ tục xin giấy phép cho dự án mới hay thay đổi, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đang hoạt động ngày càng được thực hiện thường xuyên do nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp.Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Đối với thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các điều kiện cần có theo quy định của pháp luật thì hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cũng là một vấn đề quan trọng quyết định đến kết quả của thủ tục.
Luật Minh Anh là một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn thay đổi/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp thực hiện:

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận.
Sở kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở, trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành.

  1. Thành phần hồ sơ: Quy định tại điều 40, Luật đầu tư 2014.

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
Và một số giấy tờ sau (tùy thuộc nội dung điều chỉnh)
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.