info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư
Để giúp nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, Luật Minh Anh với đội ngũ chuyên viên tư vấn làm việc lâu năm có nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ tư vấn các giải pháp giúp khách hàng điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất.
Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm:
Trường hợp 1: Trường hợp chỉ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:

  • Biên bản và quyết định họp của HĐTV công ty hoặc Biên bản và quyết định họp của ĐHĐCĐ công ty hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Trường hợp chỉ yêu cầu điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, hồ sơ gồm:

  • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư;
  • Văn bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của Doanh nghiệp.
  • Bản gốc Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) (đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp);
  • Các tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh tương ứng như sau:

+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
+ Đề xuất dự án đầu tư;
Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
+ Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có), bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.
Trường hợp 3: Trường hợp điều chỉnh cả nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bảo gồm: hồ sơ ở Trường hợp 1 và hồ sơ ở Trường hợp 2.