info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Hỏi: Thưa luật sư, bên công ty tôi dự kiến sẽ có 5 người nước ngoài đến làm việc, họ đều thuộc trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động. Để làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tôi cần biết Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm những giấy tờ gì?
Luật sư trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Anh chúng tôi, Luật Minh Anh xin tư vấn cho bạn như sau:
Căn cứ vào nghị định 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2016, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 thì hồ sơ đề nghị xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm những giấy tờ, tài liệu:
*Thành phần hồ sơ:
– Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
– Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;
– Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
– Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
*Số bộ hồ sơ: 01 bộ