info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu

tải xuống

(Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu)

Kinh doanh xăng dầu có địa bàn trên 02 tỉnh, thành phố trở lên thì bắt buộc phải thực hiện hoạt động xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lí xăng dầu nếu muốn tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Dưới đây là các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lí bán lẻ xăng dầu:
Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ/CP.
Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP  kèm theo các tài liệu chứng minh;
Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.