info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép truyền tải điện, phân phối điện

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép truyền tải điện, phân phối điện bao gồm:
-Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu;
-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
-Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu; Bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.
-Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành / chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
-Tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định: Bản sao có chứng thực.
-Thỏa thuận đấu nối / Hợp đồng đấu nối :Bản sao
-Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.