info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Am hiểu quy định của pháp luật về các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, Công ty Minh Anh xin hướng dẫn quý khách hàng về hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau.
Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật lao động và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp. 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làmHồ sơ cấp giấy phép bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;
– Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;
– Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm bao gồm: Hợp đồng thuê địa điểm, GCN quyền sử dụng đất..