info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng ký hoạt động chuyển nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa theo các điều kiện sau đây:
– Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.
– Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành kinh doanh.
Trước khi tiến hành hoạt động chuyển nhượng quyền thương mại, thương nhân phải đăng ký hoạt động chuyển nhượng quyền thương mại.
 tải xuống (2)
* Hồ sơ đăng ký hoạt động chuyển nhượng quyền thương mại gồm:
–  Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Công thương hướng dẫn.
– Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ công thương quy định.
– Các văn bản xác nhận về:
+ Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;
+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
Đối với bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại và các văn bản xác nhận về tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
*  Số lượng hồ sơ: 1 bộ