info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng kí mới hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung

Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung được áp dụng ngày càng nhiều trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tránh lạm dụng vị trí hơn của người cung ứng trong giao dịch để đưa ra điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng  thì một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: cung  cấp điện,  nước sinh hoạt,… theo quy định pháp luật phải đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Dưới đây là một số giấy tờ doanh nghiệp phải  chuẩn bị để tiến hành đăng kí hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung:
Hồ sơ đăng kí mới hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chungTrường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức điện tử:
Hồ sơ đăng kí theo phương thức điện tử bao gồm:
­01 bản scan màu Đơn đăng ký (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương).
01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung.
01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.
Trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện:
01 bản cứng Đơn đăng ký (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BCT).
01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung.
01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.