info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ đăng kí chương trình khuyến mại

Hồ sơ đăng kí chương trình khuyến mại

(Hồ sơ đăng kí chương trình khuyến mại)

Thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi phải tiến hành thủ tục đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở đây có thể là Sở công thương hoặc Bộ công thương nơi tiến hành khuyến mại tùy theo địa bàn diễn ra chương trình khuyến mại. Theo quy định của Điều 16 NĐ 37/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thương mại thì hồ sơ đăng kí gồm những giấy tờ sau:
Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ công thương. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
Thể lệ chương trình khuyến mại;
Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành về số dự thưởng;
Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).