info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng nước

Tư vấn Minh Anh tư vấn hỗ trợ khách hàng thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng nước, Đại diện khách hàng làm thủ tục và nộp hồ sơ công bố tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Về hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng nước như sau:
I. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng nước:
– Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố;
– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu vi sinh và chỉ tiêu kim loại nặng). ( Tư vấn Minh Anh hỗ trợ gửi mẫu kiểm nghiệm cho các doanh nghiệp chưa tiến hành kiểm mẫu);
– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm(02 bản sao công chứng);
– 05 Mẫu sản phẩm;
– 05 Nhãn sản phẩm;
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có dấu nhận đơn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (nếu có);
II. Những công việc công ty Minh Anh thực hiện như sau:
1. Thiết lập hồ sơ công bố :
Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
Kiểm nghiệm sản phẩm
Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
Bản Tiêu chuẩn cơ sở
Dự thảo nhãn phụ sản phẩm
2. Tiến hành Công bố tiêu chuẩn chất lượng nước;
Đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố tại Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.
III. Thời gian công bố.
Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc.
Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 10 ngày.
Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ.