info@luatminhanh.vn
0938.834.386

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ theo Luật du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Minh Anh tư vấn cho Quý khách hàng về hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:
1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đáp ứng đủ điều kiện về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
2. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Vụ Lữ hành – Tổng cục Du lịch
3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;
Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5. Phí nhà nước
Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại): 3.000.000 đồng/giấy phép.