info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giấy phép VSATTP cho cơ sở kinh doanh chè

tải xuống(Giấy phép VSATTP cho cơ sở kinh doanh chè)

 
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;
b. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
c. Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở;
d. Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
đ. Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).
2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép
Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan có thẩm quyền cấp. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại) và cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện.
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh các sản phẩm chè như sau:
a. Chè tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu (Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa chè do Bộ Công Thương quản lý.)
b. Các sản phẩm trà từ thực vật khác (Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát, do Bô Công Thương quản lý.).