info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Việc thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tên gọi của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp và trong đó phải có cụm từ “dịch vụ bảo vệ”.
Chỉ những doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật mới được tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định 52/2008/ NĐ – CP.
Mọi hoạt động dịch vụ bảo vệ đều phải có hợp đồng bằng văn bản, trong đó phải ghi cụ thể mức phí dịch vụ bảo vệ.

 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 2. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước
 • Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động.
 • Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn gồm:

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên; Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân.
+ Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;
+ Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải có hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

 1. Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước
 • Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ;
 • Có giấy xác nhận của cơ quan quản lý khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên xác nhận trang bị kỹ thuật của nước ngoài được sử dụng để liên doanh với doanh nghiệp trong nước là trang bị kỹ thuật có yêu cầu công nghệ cao mà Việt Nam chưa sản xuất được;
 • Có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.
 1. Điều kiện về trụ sở
 • Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ một năm trở lên.
 • Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan công an cấp tỉnh nơi đi và nơi đến chậm nhất là mười lăm ngày trước khi thực hiện việc di chuyển địa điểm.
 1. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc trong các trường hợp bị cấm;
 • Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.
 • Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Đơn đề nghị cấp;
 • Bản sao chứng thực giấy phép kinh doanh;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên, danh sách cổ đông góp vốn (áp dụng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần).
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu sao y bản chính không quá 3 tháng;
 • Hợp đồng thuê nhà, trụ sở có công chứng, có thời hạn thuê nhà từ 01 năm trở lên;
 • Giấy xác nhận tài khoản ký quỹ để đảm bảo kinh doanh dịch vụ bảo vệ của ngân hàng.

Lưu ý:
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ bảo vệ, hồ sơ gồm có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp;
 • Bản khai sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú),
 • Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng;
 • Bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hoặc quyết định nghỉ việc (nếu có);
 • Phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.