info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp – Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp (công ty) riêng mà có sự khác nhau trong việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty. Công ty tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng trình tự thủ tục cần thiết cũng như hồ sơ giải thể doanh nghiệp như sau:

Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (giải thể của công ty).

Biên bản họp và quyết định của đại hội cổ đông về việc giải thể của doanh nghiệp (công ty).

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội.

Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

Xác nhận của Ngân hàng nơi doanh nghiệp (công ty) mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp theo quy định.

Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan Thuế).

Giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp (công ty) đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan công an).

Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN (đối với doanh nghiệp (công ty) thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm giấy phép thành lập doanh nghiệp).

Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.