info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội

Giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội – Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật.

Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc không giải thể Doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian.

Công ty Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội, đến với chúng tôi Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ.

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội của Công ty Minh Anh bao gồm:

1. Tư vấn về giải thể doanh nghiệp:

–     Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp.

–     Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của chủ sở hữu Công ty về việc giải thể doanh nghiệp.

–     Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động.

–      Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

–      Tư vấn thủ tục đóng mã số hải quan, mã số thuế.

–      Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;

–      Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

–      Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.  Tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

–      Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

–      Tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.