info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Bài viết hướng dẫn hướng dẫn các thủ tục pháp lý về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa/ logo/ thương hiệu tại Việt Nam.

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, logo, thương hiệu:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần ra hạn là 10 năm, trong vòng 06 tháng trước ngày hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam- 093 883 4386

Trình tự thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam:

– Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện tới Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện của Cục tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Xử lý đơn:

 + Trường hợp đơn không thiếu sót, Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra quyết định ra hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và Công bố trên công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở Hữu Trí TUệ sẽ thông báo dự định từ trối ra hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra quyết định từ chối ra hạn. 

Thành phần hồ sơ gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm:

–  Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;

–  Bản gốc Giấy chứng nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

–  Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

– Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định;