info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

” Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ” Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được ấn định bởi mốc thời gian nhất định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tùy từng dự án, thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mỗi công ty là khác nhau. Do đó, khi sắp hết hạn thời hạn hoạt động dự án ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cụ thể là điều chỉnh thời hạn dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị gia hạn;

Quyết định và các văn bản khác nếu có của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư:

Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau đây nếu có:

+ Đề xuất dự án đầu tư;

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính (nếu có); tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản sao);

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất và các tài liệu xác nhận chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hoặc có địa điểm để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư;

+ Dự án sử dụng công nghệ để đầu tư nằm trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao cần văn bản giải trình về sử dụng công nghệ trong đó bao gồm các nội dung về: tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình công nghệ; tình trạng sử dụng của thiết bị và dây chuyền công nghệ chính, thông số kỹ thuật chính của công nghệ;

+ Hợp đồng BCC nếu dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Các giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ chứng minh tưu cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc các văn bản có giá trị tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế.

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với các dự án đầu tư khác nhau, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cũng khác nhau.

Một là, dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Chủ đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định và thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Hai là, đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư (04 bộ);

Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ, cấp giấy biên nhận cho chủ đầu tư và gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin ý kiến trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Cơ quan có thẩm quyền nêu trên cho ý kiến trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị;

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, dự vào ý kiến Cơ quan đăng ký đầu tư phải lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh thời hạn đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định;

Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh thời hạn đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trả kết quả cho chủ đầu tư.

Như vật thời hạn tối đa gia hạn giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trương đầu tư là không quá 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ba là, đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đầu tư chuẩn bị và nộp 08 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư;

Cơ quan đăng ký đầu tư lấy 02 bộ hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến về sự phù hợp của dự án đầu tư, ưu đãi đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư khi gia hạn thời hạn đầu tư trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nêu trên; Cơ quan có thẩm quyền tiến hành cho ý kiến trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị;

Đồng thời trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến về nhu cầu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) và trình Bộ kế hoạch và Đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gia hạn giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 15 ngày và trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc và ra văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư;

Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư Công ty Luật tại Hà Nội theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn