info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đối tượng phải đăng kí hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

Đối tượng phải đăng kí hợp đông mẫu và điều kiện giao dịch chung
Pháp luật hiện hành quy định: Trước khi áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký được hoàn thành. Những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TT và Quyết định số 35/2015/QĐ-TT. Cụ thể như sau:

TT Hàng hóa, dịch vụ
1 Cung cấp điện sinh hoạt
2 Cung cấp nước sinh hoạt
3 Truyền hình trả tiền
4 Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất
5 Dịch vụ thông tin di động mặt đất
6 Dịch vị truy cập Internet
7 Vận chuyển hành khách đường hàng không
8 Vận chuyển hành khách đường sắt
9 Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
10 Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán    ( áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng).
11 Bảo hiểm nhân thọ