info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện tuyển dụng lao động là người nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 170 Bộ luật lao động năm 2012 thì điều kiện để Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam là:

  1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
  2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.