info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Khi các công ty nước ngoài muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư vào Việt Nam thì hình thức thành lập chi nhánh công ty nước ngoài là lựa chọn khá phổ biến và phù hợp với nhiều công ty. Vậy, Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:
Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

(Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam)

1. Các Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Công ty nước ngoài phải tồn tại trên thực tế và được các quốc gia sở tại công nhận sự tồn tại;
Thương nhân nước ngoài đã có thời gian hoạt động ít nhất là 05 năm;
Trường hợp Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài có ghi thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
Ngành nghề/nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hoặc cam kết mở cửa thịt trường của Việt nam trong các điều ước song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia.
Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế thì nội dung hoạt động của chi nhánh phải được Bộ trưởng quản lý chuyên ngành chấp thuận.
2.Thời hạn hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài.
Thời hạn hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài là 05 năm và có thể được gia hạn.
Sở công thương cấp tỉnh/thành phố là Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.