info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

images (5)Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng , Công ty chúng tôi căn cứ theo Nghị định 26/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2011/NĐ-CP,  xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

 1. Điều kiện về chủ thể:
 • Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam.
 1. Điều kiện về tài chính:
 • Có đủ năng lực tài chính để thiết lập hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức và duy trì hoạt động phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ;
 • Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam hoặc có giấy bảo lãnh của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 5 (năm) tỷ đồng, hoặc cam kết mua bảo hiểm để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép.
 1. Điều kiện về nhân sự:
 • Có đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý, nhân viên điều hành, nhân viên quản lý an ninh và nhân viên dịch vụ khách hàng đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và quy mô triển khai dịch vụ; chưa từng bị kết án.
 1. Điều kiện về kỹ thuật:
 • Thiết kế hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu theo quy định pháp luật;
 • Có phương án kỹ thuật và phương án kinh doanh khả thi, phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng;
 • Có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống, quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;
 • Có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra;
 • Toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đặt tại Việt Nam
 1. Các điều kiện khác:
 • Xây dựng trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ lụt, động đất, nhiễu điện tử, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người;
 • Có quy chế chứng thực công khai theo mẫu của Bộ Bưu Chính, Viễn thông và có nội dung phù hợp quy định của pháp luật.