info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Điều kiện cấp giấy phép lao động – Ngày 3/2/2016, Chính phủ  đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ 1/4/2016. Như vậy, một bộ phận người lao động nước ngoài sẽ được phép đến Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, không phải người nước ngoài nào có nguyện vọng đến Việt Nam làm việc cũng được chấp thuận. Nghị định này nêu rõ: “Người sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước) chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người Việt Nam chưa đáp ứng được theo yêu cầu sản xuất-kinh doanh”. Và người sử dụng lao động nước ngoài phải làm thủ tục xin giấy phép lao động.
Điều kiện cấp giấy phép lao độngNgười lao động nước ngoài có đầy đủ các điều kiện sau đây được phép làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động để làm việc tại Việt Nam:
Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
Phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.