info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu, Công ty chúng tôi căn cứ theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu;
  2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trở lên;
  3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3 ) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân;
  4. Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3 );
  5. Có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu bốn mươi (40) tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân. Mỗi năm , kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân;
  6. Phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu;
  7. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân./.