info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Điều kiện bán buôn xăng dầu

Câu hỏi:
Xin chào Công ty Minh Anh. Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp bán buôn xăng dầu, vậy tôi muốn hỏi điều kiện bán buôn xăng dầu được pháp luật quy định như thế nào?

Điều kiện bán buôn xăng dầuTrả lời:
Tôi xin tư vấn cho anh một chút liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu như sau:
Điều kiện kinh doanh Xăng dầu được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-Cp.
Công ty anh bán buôn thuộc trường hợp kinh doanh dưới dạng Phân phối xăng dầu.
Điều kiện bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
2. Có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
3. Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
4. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.
5. Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.
6. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đáp ứng các điều kiện nêu trên doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép Đủ điều kiện kinh doanh Phân phối xăng dầu thuộc Bộ Công thương quản lý theo quy định của Chính phủ.
Như vậy có thể nói điều kiện kinh doanh xăng dầu nói chung khá khó khăn, Quý khách cần thêm thông tin gì có thể liên lạc lại cho chúng tôi.
Trân trọng!