info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư do tăng vốn góp

” Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư do tăng vốn góp ” : Bất kể hoạt động đầu tư nào cũng cần phải có vốn, nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư cũng cần có vốn để thực hiện dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh thực tế.

Một doanh nghiệp mà không có vốn sẽ giống như “ vỏ ốc rỗng” chỉ có vẻ bề ngoài mang danh là công ty nhưng bản chất thì không phải là doanh nghiệp vì không có vốn, không thể thực hiện hoạt động đầu tư đăng ký kinh doanh nào.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thực hiện tăng hoặc giảm vốn góp tùy thuộc vào khả năng tài chính của các thành viên, cổ đông.

 Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn là một trong những nội dung được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó nhà đầu tư khi tiến hành điều chỉnh phần vốn góp thực hiện dự án đầu tư phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trình tự thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do tang vốn góp được quy định chi tiết tại điều 33, 34, 35, 36 Nghị định 118/NĐ-CP 2015.

Tùy thuộc vào loại dự án đầu tư mà thủ tục điều chỉnh cũng sẽ khác nhau.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư do tăng vốn góp

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đến cơ quan đăng ký đầu tư.

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giấy tờ liên quan đến hoạt động điều chỉnh tăng vốn góp như giấy tờ liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, cam kết góp vốn của các thành viên, thời gian thực hiện  góp vốn,…

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các trường hợp cần xin quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp tăng vốn góp từ trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), thì nhà đầu tư cần nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Tùy thuộc vào thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thuộc cơ quan quản lý nhà nước nào mà số lượng hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị cũng khác nhau:

  • Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh là 04 bộ;
  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ là 08 bộ.

Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Mẫu I.6 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn nghị định 118/2015/NĐ-CP Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh:
  • Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh đã cấp (nếu có).

Trên đây là nội dung Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư do tăng vốn góp , để tham khảo thêm các vấn đề về Giấy phép đầu tư, bạn có thể truy cập website luatminhanh.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận sự tư vấn miễn phí.