info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bia

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bia với công suất thiết kế từ 50.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên muốn đưa sản phẩm lưu hành trên thị trường phải làm thủ tục đăng ký xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bia tại cơ quan chức năng là Bộ Công Thương.

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bia uy tín tốt nhất

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sinh an toàn thực phẩm sản xuất bia của Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng liên quan tới hoạt động xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bia qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng Luật Minh Anh;

Cử luật sư giỏi trong lĩnh vực giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới điều kiện, quy trình thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bia cho khách hàng.

Tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bia với khách hàng;

Gửi bản yêu cầu thông tin, và giấy tờ cần thiết để khách hàng cung cấp cho Luật Minh Anh tiến hành soạn thảo hồ sơ;

Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép vệ cơ sở sinh an toàn thực phẩm sản xuất bia chuẩn xác, an toàn;

Tiến hành thực hiện thủ tục nộp, theo dõi hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan chức năng;

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở sản xuất bia để đoàn thẩm định cơ quan nhà nước đến thẩm định sao cho đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật;

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng đón tiếp đoàn thẩm định cớ sở sản xuất bia;

Đại diện nhận kết quả khi cơ sở sản xuất bia đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận;

Bàn giao kết quả dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bia cho khách hàng;