info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ – Hoạt động đo đạc và bản đồ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật quý khách hàng mới có thể tiến hành hoạt động này. Công ty Minh Anh đem đến cho quý khách hàng dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
1. Dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của Công ty Minh Anh
Tư vấn cho quý khách hàng các quy định liên quan và điều kiện để đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ;
Tư vấn cho quý khách hàng các giấy tờ thủ tục cần thiết và soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng;
Đại diện cho quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Tư vấn về việc cấp lại, gia hạn hoặc cấp đổ giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ và các vấn đề pháp lý khác có liên quan
2. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có các nội dung chính sau:
a) Các thông tin cơ bản của tổ chức được cấp phép bao gồm tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
b) Các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép;
c) Thời hạn của giấy phép.
3. Hồ sơ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
b) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
c) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;
d) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;
đ) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.
4. Thời hạn của giấy phép
Thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là 60 tháng. Khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn, nếu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ có nhu cầu gia hạn thì đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn theo quy định của pháp luật; mỗi giấy phép được gia hạn một (01) lần, thời gian gia hạn không quá 36 tháng.