info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình sang làm việc tạm thời cho người sử dụng lao động khác (gọi tắt là doanh nghiệp cho thuê).
Bên thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động trong một thời gian xác định và thuê lại lao động của doanh nghiệp cho thuê để bù vào chỗ làm việc thiếu hụt của người lao động.
Người lao động thuê lại là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê, được doanh nghiệp cho thuê cho thuê lại để làm việc theo sự điều hành của bên thuê lại lao động trong một thời gian xác định.
Dịch vụ tư vấn của Minh Anh gồm có:
– Minh Anh sẽ tư vấn cho Qúy khách hàng các vấn đề pháp lý cơ bản về việc xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động;
– Chúng tôi sẽ tư vấn cho Qúy khách hàng về cách thức soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để xin cấp phép;
– Tiến hành soạn thảo các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng;
– Đại diện cho Qúy khách hàng tiến hành nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
– Đại diện nhận kết quả xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
– Đại diện khiếu nại, thắc mắc về việc từ chối cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (nếu có);
– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.
Điều kiện để cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
– Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng; bên cạnh đó doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định là 2 tỷ đồng trong suốt quá trình hoạt động;
– Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước phải đảm bảo các điều kiện về vốn như sau:
+ Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10 tỷ đồng trở lên;
+ Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên;
+ Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.
– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.
– Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho thuê phải đáp ứng các điều kiện:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
+ Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép lao động cho thuê lại lao động.