info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn xin cấp phép hoạt động khảo sát địa chất công trình

Công tác khảo sát địa chất công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng công trình. Khảo sát địa chất công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trong khi thiết kế xây dựng công trình ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công trình ngầm…

Khảo sát địa chất công trình cung cấp các thông tin nhằm:

 • Đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng.
 • Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm.
 • Đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong thời gian xây dựng.
 • Xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế – công trình của con người, cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó đối với bản thân công trình và công trình lân cận.
 • Đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình.

Dịch vụ tư vấn của Minh Anh gồm:

 • Minh Anh sẽ tư vấn cho Qúy khách hàng những điều kiện, trình tự, thủ tục để xin cấp phép hoạt động khảo sát địa chất công trình;
 • Tư vấn cho khách hàng cách thức lập các tài liệu, hồ sơ cần thiết;
 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Các hoạt động của Minh Anh:

 • Minh Anh sẽ tiến hành soạn thảo các tài liệu, hồ sơ cần thiết;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước để thực hiện việc đăng ký cấp giấy phép hoạt động khảo sát địa chất công trình;
 • Đại diện cho khách hàng nhận và trả lời các yêu cầu của cơ quan nhà nước;

Khảo sát địa chất công trình phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát địa chất công trình phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng;
 • Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáo ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát địa chất công trình được áp dụng;
 • Công tác khảo sát địa chất công trình phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát địa chất công trình, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được phê duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định;
 • Kết quả khảo sát địa chất công trình xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt;
 • Nhà thầu khảo sát phải phù đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát.