info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn của pháp nhân nước ngoài

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn của pháp nhân nước ngoài – Công ty Minh Anh chuyên cung cấp Dịch vụ  tư vấn thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam. Tư vấn Minh Anh còn tư vấn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Viêt Nam…. và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI.

1. Tư vấn thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài, quản lý công ty có vốn pháp nhân nước ngoài.

Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu của các bên tham gia trong công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Cơ cấu thành viên công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp

Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh

Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động

Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính

Tư vấn về các vấn đề thuế đối với doanh nghiệp khi đi vào hoạt động Cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế.

Tư vấn các vấn đề khác liên quan.

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Biên bản về việc họp các cổ đông trước thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Soạn thảo Điều lệ Công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Soạn hợp đồng hợp tác liên doanh của công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Công chứng và dịch hồ sơ nước ngoài

Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên

Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Sổ đăng ký thành viên sáng lập

3. Đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài

Trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được hoàn thiện, Tư vấn Minh Anh thực hiện việc giao dịch nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài, đại diện nhận giấy chứng nhận đầu tư.

Chúng tôi thay mặt khách hàng tiến hành đăng ký thuế, khắc dấu pháp nhân theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập công ty có vốn pháp nhân nước ngoài, Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi công ty tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Dịch vụ hậu mãi.

–         Xây dựng hồ sơ nội bộ và hướng dẫn các thủ tục thuế, quản trị doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, lao động, hợp đồng .

–         Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí

–         Giảm giá 10% cho lần sử dung dịch vụ tiếp theo

–         Tư vẫn miễn phái 02 năm kể từ ngày thành lập