info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đầu tư vào Việt Nam

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, công việc nhà đầu tư quan tâm hàng đầu chính là yếu tố thị trường và hành lang pháp lý tại Việt Nam.
Công ty Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư ban đầu khi nhà đầu tư đến Việt Nam cho đến các vấn đề nội bộ trong doanh nghiệp sau khi hoạt động. Chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn cho nhà đầu tư như sau:
gia-han-giay-phep-lao-dong

  1. Các hình thức đầu tư vào Việt Nam.

Đầu tư thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;
– Đầu tư thành lập Công ty liên doanh vốn Việt Nam và nước ngoài;
– Đầu tư theo hình thức đăng ký góp vốn, mua cổ phần;
– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT.

  1. Các giấy tờ nhà đầu tư cần chuẩn bị trước khi đến Việt Nam đầu tư.

– Bản sao hợp lệ hộ chiếu của nhà đầu tư được hợp pháp hóa lãnh sự;
– Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận số dư tài khoản/Giấy xác nhận giao dịch chuyển tiền..(tùy theo hình thức đầu tư);
– Bản sao hợp lệ được hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/QĐ thành lập của pháp nhân nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân;
– Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty được hợp pháp hóa lãnh sự trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân;
– Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính được hợp pháp hóa lãnh sự trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân;
– Quyết định đầu tư tại Việt Nam trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân;
– Một số giấy tờ pháp lý khác.

  1. Dịch vụ tư vấn đầu tư vào Việt Nam của chúng tôi.

– Tư vấn trước thành lập, bao gồm các công việc như:

  • Tư vấn hình thức đầu tư;
  • Tư vấn địa điểm thực hiện đầu tư;
  • Tư vấn vốn đăng ký;
  • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh/mục tiêu dự án….

– Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục đầu tư tại Việt Nam;
– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư./.