info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội

Tư vấn bảo hộ thương hiệu– Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp có thể quảng cáo sản phẩm, dịch vụ do công ty sản xuất ra thông qua nhãn hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhãn hiệu sẽ đại diện cho danh tiếng, uy tín, chất lượng của sản phẩm mà doanh nghiệp đó sản xuất ra.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội

Vậy tại sao phải đăng ký nhãn hiệu độc quyền?

Xác lập quyền bảo hộ nhãn hiệu đối với pháp luật nhằm loại bỏ sự cạnh tranh không công bằng đối với những sản phẩm, dịch vụ giống nhau của các doanh nghiệp khác nhau. Là cơ sở xử lý những hành vi xâm phạm, nhái giả gây tổn thất và làm giảm uy tín giá trị của sản phẩm, dịch vụ đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội uy tín sẽ tư vấn bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp hiểu dõ về hoạt động bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội tại Luật Minh Anh:

Tư vấn quyền đăng ký nhãn hiệu:

Cá nhân, tổ chức tại Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam;

Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

Cá nhân, doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần nộp đơn đăng ký tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ;

Đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo mẫu quy định;
  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
  • Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
  • Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua bên đại diện;
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí;