info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa của Luật Minh Anh cung cấp được nhiều doanh nghiệp đánh giá là dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bảo vệ tài sản trí tuệ uy tín tốt nhất tại Việt Nam. Đánh giá đó dựa trên các tiêu chí như:Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa

  • Đội ngũ luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hộ tài sản trí tuệ là nhãn hiệu, chuyên nghiệp và nhiệt tình khi tư vấn các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp;
  • Đánh giá khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu một cách chính xác;
  • Mô tả nhãn hiệu bao quát được các yếu tố cấu thành nên nhãn hiệu để bảo hộ được tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của nhãn hiệu;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu chọn lọc theo lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh nhằm giảm thiểu được đối đa chi phí và bao hàm được hết các ngành nghề đang kinh doanh;

Nội dung tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn để doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích của hoạt động xác lập quyền đối với nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ đối với phát triển kinh doanh của doanh nghiệp;

Tư vấn tầm quan trọng của hoạt động đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu thông qua hình thức tra cứu đối chứng trước khi thực hiện thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ;

Tư vấn mô tả nhãn hiệu;

Tư vấn phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu;

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa của Luật Minh Anh:

Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký xác lập độc quyền sử dụng;

Đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu thông qua hai hình thức:

  • Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu miễn phí đạt độ chính xác 50- 60%;
  • Tra cứu đối chứng nhãn hiệu mất phí 400.000 vnđ/ 01 nhãn hiệu, đạt độ chính xác 80- 90%;

Tiếp nhận các thông tin, giấy tờ cần thiết liên quan tới hoạt động soạn thảo hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu tại Luật Minh Anh;

Đánh giá tính pháp lý của các thông tin, giấy tờ khách hàng cung cấp;

Soạn thảo đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

  • In mẫu nhãn hiệu gắn lên đơn đăng ký;
  • Mô tả nhãn hiệu;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu;

Đại diện theo sự ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng tại Cục sở hữu trí tuệ;

Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng;