info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Tại Việt Nam đã sảy ra nhiều trường hợp tranh chấp thương hiệu khi thương hiệu của doanh nghiệp không có khả năng bảo hộ hoặc mất quyền bảo hộ khi thương hiệu đã lớn mạnh, nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp vẫn còn thờ ơ trong vẫn đề bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp mình. Điều này khiến không ít doanh nghiệp mất quyền lợi và đi vào ngõ cụt trong hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam

Việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là tiến hành bảo hộ thương hiệu của doanh nghiệp mình thông qua hình thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhằm xác lập quyền lợi hợp pháp đối với tài sản trí tuệ của doanh nghiệp tránh những tối tượng xấu lợi dụng nhái giả hàng hóa, sản phẩm nhàm trục lợi và làm mất đi vị thế uy tín trong mắt người tiêu dùng.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền bảo hộ tại Việt Nam của Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn lựa chọn nhãn hiệu đăng ký để phù hợp với định hướng kinh doanh của doanh nghiệp mà không gây nhầm lẫn hoặc trùng với nhãn hiệu của chủ thể khác đã nộp đơn ưu tiên trước đó;

Tư vấn lựa chọn nhóm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp gắn nhãn hiệu;

Quy trình thực hiện dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Luật Minh Anh:

Tiếp nhận thông tin, mẫu nhãn hiệu của khách hàng;

Kiểm tra, xử lý thông tin, đánh giá chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ thông qua hình thức tra cứu sơ bộ, tra cứu đối chứng nhãn hiệu;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

  • Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nếu chủ đơn là doanh nghiệp;
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân chứng thực nếu chủ đơn là cá nhân;
  • Ngành nghề kinh doanh chính gắn nhãn hiệu;
  • Mẫu nhãn hiệu;

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lên Cục sở hữu trí tuệ;

Tiến hành theo dõi quá trình thẩm định đơn tại Cục sở hữu trí tuệ:

  • Thẩm định hình thức đơn;
  • Công bố đơn hợp lệ;
  • Thẩm định nội dung đơn;

Nhận kết quả khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ;