info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

Luật Minh Anh với dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá là công ty luật uy tín tốt nhất tại Việt Nam thực hiện nhanh chóng, chuẩn xác thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.

Với đội ngũ luật sư giỏi am hiểu về luật sở hữu trí tuệ sẽ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động bảo vệ sự nhái giả nhãn hiệu, thương hiệu của doanh nghiệp.

Luật Minh Anh cung cấp Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền uy tín tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu bảo hộ độc quyền tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu qua điện thoại, email, hoặc trực tiếp tại văn phòng Luật Minh Anh;

Bước 2: Cử luật sư giỏi trong am hiểu luật sở hữu trí tuệ tư vấn đầy đủ các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho doanh nghiệp;

Bước 3: Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu, logo cần bảo hộ của doanh nghiệp.

Bước 4: Tiến hành tra cứu sơ bộ nhãn hiệu của doanh nghiệp (tra cứu miễn phí chuẩn xác đạt 50%);

Bước 5: Tiến hành tra cứu đối chứng nhãn hiệu cần bảo hộ của doanh nghiệp (tra cứu mất phí chuẩn xác đạt 70- 80%);

Bước 6: Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho doanh nghiệp;

Bước 7: Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 8: Đại diện doanh nghiệp theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và trả lời kết quả hồ sơ.

Bước 9: Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả là giấy chứng nhận nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ và bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền;