info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền logo công ty

Đăng ký bản quyền logo Công ty là hoạt động nằm trong dịch vụ xác lập quyền đối với pháp luật bảo vệ tài sản trí tuệ là logo công ty cho doanh nghiệp dưới hai hình thức là đăng ký nhãn hiệu đối với logo và đăng ký bản quyền tác giả đối với logo.

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền logo công ty

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu đối với logo công ty của Luật Minh Anh:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng về hoạt động đăng ký logo công ty dưới hình thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Tiến hành đánh giá khả năng chấp thuận bảo hộ logo công ty khách hàng muốn đăng ký thông qua hai hình thức là tra cứu sơ bộ và tra cứu đối chứng mẫu logo;

Tiến hành mô tả logo công ty trong đơn đăng ký nhãn hiệu sao cho chi tiết để có thể bảo hộ được tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo công ty;

Tiến hành phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu logo mà khách hàng muốn đăng ký phù hợp với ngành nghề có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký logo công ty dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký logo công ty dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Nộp hồ sơ;
  • Theo dõi hồ sơ;
  • Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền logo công ty khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận logo đã được bảo hộ;

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền logo công ty dưới hình thức đăng ký bản quyền tác giả của Luật Minh Anh:

Tư vấn cho khách hàng về hoạt động đăng ký bản quyền logo công ty dưới hình thức đăng ký bản quyền tác giả;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả đối với logo công ty cho khách hàng;

Tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đối với logo công ty tại Cục đăng ký bản quyền, bao gồm: