info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu tại Hà Nội

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu. Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

 1. Đối tượng

Quyền sở hữu toàn bộ đối với thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền của mình đối với nhãn hiệu đã chuyển nhượng.

 1. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng
 • Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ
 • Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.
 • Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung.
 1. Hồ sơ
 • Tờ khai (theo hướng dẫn của Minh Anh Law);
 • Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu (theo hướng dẫn của Minh Anh Law);
 • Giấy ủy quyền (theo hướng dẫn của Minh Anh Law);
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).
 • Bản sao được công chứng của Giấy phép Kinh doanh/Giấy phép đầu tư nếu Bên được chuyển nhượng là phía Việt Nam. (chú ý bên nhận chuyển nhượng phải có các ngành nghề kinh doanh tương ứng với các lĩnh vực đăng ký độc quyền của văn bằng bảo hộ).