info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên tư vấn xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm uy tín, chất lượng.
1.Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung nội dung quảng cáo
a) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 40/2012/TT-BTC quy định về việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ công thương;
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
c) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
d) Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);
đ) Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo;
e) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóngsự, bài viết…);
g) Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
Các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
2.Đến với chúng tôi, quý khách sẽ được:
– Tư vấn các vấn đề pháp lý và thực tế liên quan đến việc xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;
–   Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
–   Đại diện cho Quý khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình Xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.