info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tra cứu và đăng ký sáng chế

Dịch vụ tra cứu và đăng ký sáng chế, Sáng chế không chỉ là một tài sản đơn thuần mà đôi khi còn là sự khởi đầu của một sự nghiệp, một công nghệ hoặc đơn thuần là một dòng sản phẩm mới. Do đó, sáng chế có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp và doanh nghiệp/ tác giả sáng chế luôn tìm cách để đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế của mình trước khi đưa ra thị trường.

Dịch vụ tra cứu và đăng ký sáng chế

Dịch vụ tra cứu và đăng ký sáng chế

Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, đặc biệt là ở Việt Nam, việc sáng tạo ra một quy trình hay một sản phẩm mới (gọi chung là sáng chế) lại bị trùng hoặc không khác biệt cơ bản với một giải pháp kỹ thuật nào đó trong cùng lĩnh vực ở một nơi nào đó trên thế giới. Việc này có thể dẫn đến hệ quả là Doanh nghiệp/ tác giả sáng chế vẫn tiếp tục đầu tư nguồn lực tài chính và thời gian để phát triển sáng chế và đưa vào ứng dụng, nhưng lại không được cấp bảo hộ độc quyền và không được sử dụng.

Với kinh nghiệm chuyên sâu và kỹ năng tra cứu được đào tạo bài bản ở nước ngoài về chuyên ngành tra cứu thông tin sáng chế, các chuyên viên  của Công ty tư vấn Minh Anh sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc tìm hiểu về khả năng một sáng chế có bị tương tự với một sáng chế khác đã có trên thế giới hay không.

Trong trường hợp kết quả tra cứu cho thấy sáng chế không khác biệt cơ bản với giải pháp nào đó đã được đăng ký ở bất kỳ nước nào trên thế giới, sẽ đưa ra các khuyến cáo cần thiểt để Doanh nghiệp, tác giả sáng chế ngừng hoặc thay đổi biện pháp nghiên cứu và phát triển sáng chế đó để tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh được việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị khác.

Trong trường hợp kết quả cho thấy sáng chế có khả năng được chấp thuận đăng ký, sẽ đưa ra các khuyến cáo cần thiết để Doanh nghiệp/ tác giả sáng chế thực hiện việc nộp đơn hoặc thực hiện các chỉnh sửa cần thiết để có thể nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền.

Trên cơ sở kết quả tra cứu,  sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc nộp đơn, bao gồm:

  • Hỗ trợ khách hàng trong việc viết bản mô tả sáng chế;
  • Soạn thảo tờ khai;
  • Phân loại sáng chế (theo thoả ước PCT về đăng ký sáng chế);
  • Thực hiện các thủ tục khác để có thể đăng ký sáng chế thành công.
  • Hỗ trợ khách hàng theo dõi quá trình xử lý đơn đăng ký sáng chế và thực hiện các nội dung cần thiết khác trong quá trình xử lý đơn đăng ký.