info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thay đổi thành viên công ty

Dịch vụ thay đổi thành viên công ty – Tư vấn Minh Anh là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp, dịch vụ thay đổi thành viên công ty tại Minh Anh bao gồm:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thành viên và thay đổi thành viên công ty:

– Tư vấn điều kiện trở thành thành viên công ty;

– Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của thành viên công ty;

– Tư vấn điều kiện để thành viên tham gia vào ban lãnh đạo, người quản lý công ty;

– Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty;

– Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung thành viên hoặc rút thành viên:

– Biên bản họp về việc bổ sung thành viên hoặc rút thành viên;

– Quyết định về việc bổ sung thành viên hoặc rút thành viên;

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Giấy ủy quyền (nếu có);

– Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Cam kết dịch vụ sau thay đổi:

Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại văn phòng công ty tư vấn Minh Anh