info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm mục đích pháp triển thị trường, hợp tác giao thương đầu tư tại Việt Nam phải làm thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Sở công thương nơi đặt địa trụ sở.
Luật Minh Anh uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam sẽ tư vấn pháp lý miễn phí, đại diện soạn thảo hồ sơ và thủ tục tại cơ quan chức năng Việt Nam.

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam của Luật Minh Anh, tư vấn miễn phí

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Bước 1: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chuẩn xác theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài nộp tại Sở công thương nơi đặt địa chỉ trụ sở văn phòng;

Bước 2: Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và ra văn bản trả lời hồ sơ hợp lệ hay không hợp lệ:

Nếu hồ sơ hợp lệ ghi rõ thời gian nhận kết quả trên giấy hẹn;

Nếu hồ sơ không hợp lệ ghi rõ lý do bằng văn bản;

Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn liên quan tới hoạt động thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài qua điện thoại, email.

Bước 2: Cử luật sư giỏi trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài tư vấn các vấn đề pháp lý về thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cho công ty nước ngoài;

Bước 3: Tiến hành soạn thảo hợp đồng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi thương nhân nước ngoài ký;

Bước 4: Tiến hành soạn thảo hồ sơ gửi thương nhân nước ngoài ký;

Bước 5: Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan chức năng Việt Nam;

Bước 6: Bàn giao kết quả dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện là giấy đăng ký kinh doanh và dấu pháp nhân văn phòng đại diện;