info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh nhanh

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh nhanh, Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh nhanh

                                 Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh nhanh

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập Hộ kinh doanh của Công ty Minh Anh bao gồm:

1.  Tư vấn trước thành lập:

•  Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Hộ KD;

•   Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Hộ KD;

•   Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Hộ KD;

•  Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Hộ KD;

•  Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Hộ kinh doanh theo uỷ quyền:

•   Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

•   Tiến hành các thủ tục Thành lập Hộ KD tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập hộ kinh doanh:

•  Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Hộ KD sau thành lập;

•  Tư vấn cho Hộ KD cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

•  Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Hộ KD sau thành lập

Quý khách thể tham khảo nội dung thành lập doanh nghiệp, công ty trước khi thành lập hộ kinh doanh cá thể theo nội sau đây: https://luatminhanh.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty.html