info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nam Định

namdinh-luatminhanh
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nam Định

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nam Định : Dự kiến theo quy hoạch đến năm 2030 Nam Định sẽ có 2 thành phố, 2 thị xã và hơn 20 đô thị loại V; đồng thời có thể sẽ xây dựng sân bay tắcxi tại một trong ba huyện ven biển. Phát triển đô thị Nam Định trở thành trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng .Đó là điều kiện vô cùng thuận cho phát triển kinh tế,quy hoạch và đầu tư
   

Công ty Tư vấn Minh Anh là đơn vị  chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Nam Định bao gồm: Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp; soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nam Định của chúng tôi bao gồm:
1.  Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:
     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;
    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;
    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh; Cung cấp Mẫu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh
     Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
3.  Cam kết  sau thành lập doanh nghiệp:
     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;
    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;
    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.
Nội dung phía trên đây là những trao đổi sơ bộ của chúng tôi về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nam Định , nếu có thêm các yêu cầu cần tư vấn khác hoặc quý vị cần tư vấn các lĩnh vực khác như là thành lập công ty doanh nghiệp, thành lập trung tâm, đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh, xin giấy phép đầu tư, xin giấy phép kinh doanh, xin giấy phép dịch vụ con, xin giấy phép tư vấn du học …. hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn