info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang

” Tìm hiểu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang ” Luật Minh Anh là đơn vị chung cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài và trong nước tại Bắc Giang bao gồm: Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp; soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang

 Các công việc thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang của công ty Luật Minh Anh bao gồm:

 1.  Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:

–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

 2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 3.  Cam kết  sau Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang:

–   Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

–  Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

–  Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.

–  Tư vấn và định hướng phát triển doanh nghiệp

–  Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, xin giấy phép liên quan đến nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang theo quy định mới nhất. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho Luật Minh Anh theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn