info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

” Tìm hiểu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài – Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài” Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp có chủ sở hữu/thành viên/cổ đông là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Uy Tín

Nhà đầu tư nước ngoài có quyền đến Việt Nam thành lập doanh nghiệp. Khi nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp, doanh nghiệp đó được gọi là công ty 100% vốn nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có cần đáp ứng các điều kiện gì khi muốn đến Việt Nam mở công ty hay không? Trình tự, thủ tục để thành lập một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài như thế nào?

Công ty Luật Minh Anh với kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động tư vấn đầu tư, doanh nghiệp sẽ tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu hiểu rõ quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế được thành lập theo pháp luật nước ngoài đến Việt Nam đầu tư kinh doanh. Họ hoàn toàn có quyền lựa chọn một trong các hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, thực hiện theo hợp đồng hoặc thực hiện dự án. Để có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, nhà đầu tư có thể thành lập mới hoặc mua lại các doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam.

Thành lập tổ chức kinh tế mới thì nhà đầu tư cần có dự án đầu tư, đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thực hiện đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những ngành, nghề có áp dụng điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài, mời bạn đọc tham khảo thêm tại cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài : https://dautunuocngoai.gov.vn/

Thủ tục đăng ký đầu tư sẽ phụ thuộc vào tính chất, quy mô dự án để quyết định nhà đầu tư cần xin quyết định chủ trương đầu tư hay đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Những dự án có quy mô sử dụng diện tích đất lớn, ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện kinh tế – xã hội của vùng, một số ngành nghề đặc thù, quy mô vốn lớn,… sẽ phải tiến hành xin quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để biết chi tiết những dự án nào thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có thể đối chiếu với quy định tại điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2014.

Những dự án không thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư, tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điều 37 Luật đầu tư.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư theo phân quyền được quy định tại điều 38, Luật đầu tư dựa theo địa điểm thực hiện dự án. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án
 • Đề xuất dự án
 • Thông tin giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Giấy tờ chứng minh năng lực của nhà đầu tư
 • Đề xuất về việc sử dụng đất nếu muốn đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm
 • Giấy tờ giải trình về công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ bị hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong vòng 15 ngày cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét hồ sơ để quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc từ chối cho nhà đầu tư.

Hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp nhà đầu tư lựa chọn mà hồ sơ đăng ký sẽ có sự khác biệt.

Nhìn chung, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (đối với công ty hợp danh hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông ( đối với công ty cổ phần);
 • Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư. Đối với cá nhân là bản sao chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư cũng cần đáp ứng điều kiện về giấy phép, vốn pháp định,…đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện về tên doanh nghiệp khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh và đặt tên cho doanh nghiệp. Để có thể được tư vấn rõ hơn về các giấy phép con, hỗ trợ tra cứu tên doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc đến trực tiếp văn phòng để gặp đội ngũ tư vấn viên.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Trường hợp từ chối sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp mới chỉ hoàn thiện khung pháp lý cho doanh nghiệp. Để có thể đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần hoàn tất thủ tục về đăng ký con dấu, kê khai thuế ban đầu, làm biển công ty,…

Ngoài ra, Nhà đầu tư có thể lựa chọn hoạt động mua lại các doanh nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động tại Việt Nam, hay còn được gọi là M&A, một hoạt động đang rất được các nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Mua lại doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tốn ít thời gian hơn trong quá trình tiến hành thủ tục như thành lập mới, ngoài ra còn tận dụng được một số lợi thế mà doanh nghiệp được mua lại đã tạo ra được trong thị trường kinh doanh về tỷ lệ chiếm hữu thị trường, trang thiết bị công nghệ, máy móc, tổ chức quản lý của doanh nghiệp,…  Nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần tiến hành đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp đối với cơ quan đăng ký đầu tư và đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ.

Thủ tục đăng ký được quy định cụ thể tại điều 26 Luật đầu tư. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày sở kế hoạch đầu tư xem xét hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, ra thông báo chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư tiến hành hoàn tất thủ tục về thay đổi thông tin thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn