info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm
Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất

Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất

Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất năm 2020” Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn của Nhà đầu tư nước ngoài góp là bao nhiêu. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất
Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất

Tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài;

Tổ chức kinh tế có cá nhân/pháp nhân mang quốc tịch nước ngoài đầu tư (góp vốn/ mua cổ phần/phần vốn góp)

Trong năm 2019, Việt Nam đã chứng minh được là nước có khả năng chống đỡ tốt với các biến động kinh tế từ bên ngoài và có nhiều chính sách để điều chỉnh trong điều kiện kinh tế thế giới suy yếu. 2019 là năm có sự ổn định đặc biệt về kinh tế vĩ mô của Việt Nam và chúng ta vẫn tiếp tục duy trì được sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào năm 2020.

Luật Minh Anh cung cấp dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất năm 2020 theo các bước sau:

Tư vấn khách hàng lựa chọn địa điểm, lĩnh vực đầu tư và các nội dung khác liên quan đến dự án đầu tư ;

Tư vấn các ưu đãi mà Nhà đầu tư có thể được hưởng khi đầu tư tại Việt Nam;

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết phục vụ cho việc soạn và nộp hồ sơ xin cấp mới dự án;

Thay mặt Nhà đầu tư nộp hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) và lấy kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho Nhà đầu tư (hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế môn bài, kê khai bảo hiểm xã hội, mua hóa đơn, …)

Một số lưu ý khi đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư cần quan tâm đến chính sách đầu tư, bảo hộ đầu tư, quốc hữu hóa đầu tư, … tại Việt Nam;

Nhà đầu tư cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với mục đích đầu tư cũng như khả năng chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp;

Trong trường hợp Nhà đầu tư không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, cần cân nhắc lưỡng trong việc lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp phải đạt được các tiêu chuẩn Nhà đầu tư đặt ra và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

Nhà đầu tư cần nắm được các quy định về các loại thuế áp dụng cho hoạt động kinh doanh như quy định về ưu đãi thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, quy định về chuyển giá; …

Đối với các dự án có chuyển giao công nghệ, Nhà đầu tư cần lưu ý các vấn đề liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực với luật sư công ty Luật Minh Anh theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn