info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH – Việc lựa chọn loại hình Công ty trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình Công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH của Luật Minh Anh bao gồm:

1.  Tư vấn trước khi thành lập Công ty TNHH:

     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH;

     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH;

     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty TNHH;

    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty TNHH;

    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty theo uỷ quyền:

     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

     Tiến hành các thủ tục Thành lập Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập Công ty:

     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp;

    Tư vấn cho doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập doanh nghiệp;

    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các doanh nghiệp sau thành lập.